Želimir Žilnik – przegląd

Želimir Žilnik to wybitny serbski reżyser, prawdopodobnie najbardziej znany przedstawiciel Jugosłowiańskiej Czarnej Fali. Ten mało znany w Polsce nurt kina krytycznego stanowił niezwykle oryginalne oblicze „nowej fali” ogarniającej w latach 60. Europejską kinematografię. Wyróżniała go przede wszystkim głębokość i ostrość analizy społecznej. Pomimo upływu lat i światopoglądowej wolty wykonanej przez wielu innych twórców jugosłowiańskiego kina, Žilnik pozostał krytykiem zarówno kapitalizmu globalizacji, jak i nacjonalizmów, wysuwając pod ich adresem równie ostre oskarżenia, co niegdyś w stosunku do biurokracji w socjalistycznej Jugosławii. Podczas tegorocznego AFF pokażemy w jednym bloku 4 krótsze dokumenty tego ważnego twórcy:

Bezrobotni (Nezaposleni ljudi, 1968, 10 min., język: serbochorwacki, napisy: polskie) – dokument ukazujący dramatyczne losy grupy bezrobotnych w kraju, w którym oficjalnie panuje pełne zatrudnienie.

Mali pionierzy (Pioniri maleni, mi samo vojska prava, svakog dana nicemo ko zelena trava, 1967, 12 min., język: serbochorwacki, napisy: polskie) – opowiada o losach bezdomnych i zaniedbanych dzieci, w tym wyrzuconych na margines dzieci romskich w socjalistycznej Jugosławii.

Czarny film (Crni film, 1971, 17 min., język: serbochorwacki, napisy: polskie) – jeden z najbardziej znanych filmów Zilnika przedstawia losy bezdomnych sześciu mężczyzn, których reżyser zaprasza do swego domu i usiłuje pomóc.

Wypadki czerwcowe (June Turmoil, 1969, 10 min. język: serbochorwacki, napisy: polskie) – film pokazuje masowe demonstracje jugosłowiańskich studentów, wspierane m.in. przez robotników i znanych artystów przeciw autorytarnej polityce biurokratycznej władzy, nazywającej się „socjalistyczną”.

Kiedy: 28.06.2019, 18:00
Gdzie: ADA Puławska