Kolektywna ekonomia: ostatnia europejska rewolucja

Economia col·lectiva. L’última revolució d’Europa, reż. Eulàlia Comas, Hiszpania, 2014, 67 min., język: kataloński, napisy: polskie.

Hiszpańska wojna domowa (1936-39) to wydarzenie powszechnie znane. Jednak wciąż niewiele osób wie, że w jej cieniu przeprowadzona została “ostatnia europejska rewolucja”  – niemal całkowite uspołecznieniu katalońskich zakładów pracy i przejęcie ich zarządzania przez pracowników i pracownice. Dokument przybliża nam wydarzenie będące największą próbą realizacji koncepcji anarchistycznego syndykalizmu, oddolnej transformacji ekonomicznej i przeorganizowania stosunków społecznych. O tym niezwykłym doświadczeniu opowiadają przede wszystkim sami uczestnicy przemian – robotnicy i robotnice skolektywizowanych fabryk, ostatni świadkowie anarchistycznej i samorządnej Katalonii.

Kiedy: 30.06.2019, 17:00
Gdzie: ADA Puławska