Juanas: odważne kobiety

Juanas, bravas mujeres, reż. Sandra Godoy, Argentyna, 2019, 69 min.
Język: hiszpański, napisy: polskie

Film śledzi historię Juany Rouco Bueli, jednej z głównych postaci dwudziestowiecznego argentyńskiego anarchosyndykalizmu. Działaczka robotnicza, radykalna feministka, założycielka pierwszej gazety anarchistycznej wydawanej w całości przez kobiety, uczestniczka strajków lokatorskich i pracowniczych, wielokrotnie deportowana, do ostatnich dni swojego życia walczyła o sprawiedliwsze społeczeństwo i wyzwolenie kobiet klasy pracującej. Kontynuatorki tych idei do dziś jednoczą się na ulicach Argentyny, aby domagać się swoich praw.

Reżyserka Sandra Godoy przedstawia sylwetkę Juany poprzez wywiady z jej potomkami i towarzyszami walki, a także poprzez zdjęcia rodzinne i materiały archiwalne. W rezultacie powstał film, który ani na chwilę nie ukrywa fascynacji swoją bohaterką – kobietą, która wciąż żyje we współczesnych walkach emancypacyjnych.

Po filmie odbędzie się rozmowa pt. „Feminizm socjalny, nie liberalny, czyli pracownicza perspektywa feminizmu”. W rozmowie weźmie udział Marta Rozmysłowicz, członkini Komisji Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, współorganizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet, członkini Grupy Praca przy Radzie Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Rozmowę poprowadzi działaczka związkowa Urszula Łobodzińska