Antyfaszyzm to blok, który spróbuje wyjść naprzeciw problemowi skrajnej nacjonalistycznej prawicy wzrastającej w siłę w niemal całej Europie. Zaprezentujemy filmy, które przyjrzą się bojowym ruchom antyfaszystowskim, demaskują związki faszyzmu z kapitalizmem oraz postaramy się ujrzeć faszystowską przemoc tam, gdzie często nie chcemy jej dostrzegać.

Historia anarchizmu zabierze nas w podróż w czasie i opowie jak realizowała się w praktyce idea wolnościowego i równościowego społeczeństwa “bez Boga i bez pana” oraz na czym polegała działalność rewolucjonistów spod czarno-czerwonego sztandaru przeszło 80 lat temu w Hiszpanii.

Klasyka Kina to blok filmów tworzonych przez anarchistów i niosących rewolucyjne, lewicowe treści wyrażające się czasem również w formie samych filmów. Prezentowane tytuły weszły w kanon światowej kinematografii, jednak w Polsce wciąż czekają na odkrycie.

Samorządność pracownicza to idea organizacji pracy pozbawionej szefa i kapitalistycznych form wyzysku. W tym bloku filmowym zaprezentujemy współczesną, praktyczną realizację samorządności w miejscu pracy w różnych rejonach świata: w nowoczesnej Skandynawii, targanej kryzysem ekonomicznym Grecji  oraz objętej wojną północnej Syrii. Z jakimi problemami w neoliberalnej rzeczywistości muszą mierzyć się samorządne zakłady pracy, czy stanowią one realną alternatywę dla kapitalizmu? To niektóre pytania nad którymi zastanowimy się podczas festiwalu.